4.2 Sätt ihop

VIKTIG: I dagsläget finns det ett problem med Gigglebot som gör att den lätt går sönder om du kopplar in en servomotor. Koppla inte in en servomotor om du inte först gjort servo-fixen beskriven på förra sidan

Översiktsbild med namn på alla 3D printade delar.
Glid ihop clamp_up och clamp_down så att hålet i båda hamnar på samma plats. Lägg in en M5 mutter.
Sätt in knob i clamp_down.
Sätt clamp_rings igenom clamp_hole och glid den på clamp_down. Sätt en M5 bult igenom knob och skruv den i M5 muttern så att hela telefonklämman dras ihop en liten bit.

Fråga: Hjälp, telefonklämma trycker på knapparna på telefonen när jag placerar telefonen centrerad i klämman?!

Svar: När din robot är färdigbyggd kommer telefonklämma sitta lite till vänster om Robbitens mitten. Så telefonen ska sticka ut lite på ena kanten av klämman för att hamna centrerad på Robbiten, och då trycks det inte på telefonens knapparna.

Ta servoholder och sätt den på din Gigglebot.
Detaljbild på hur delarna passar ihop.
Sätt nose ovanpå servoholder så att hålorna sitter på samma plats. Sätt fast med 4 stycken M4 bultrar och muttrar. Skruv ihop men inte extremt hård.
Här ser du M4 muttrarna på undersidan.
Sätt på back på baksidan, och skruv fast på samma sätt med en M4 bult och mutter.
Om det är svårt att komma åt kan du hålla muttern med en tång.
Ta fram servo motorn och 4 gummiringar som följer med servon.
Kläm in gummiringarna i skruvhålorna.
Sätt in servo motorn i servoholder så att sladden sticker ut mot framsidan. Skruv fast servo motorn med 4 stycken små skruv som följer med servon. Var försiktig när du skruvar. Om hålorna i plasten är för liten kan plasten börja spricka. I så fall ta ut skruven, och använd en 1.5mm borr för att borra hålorna lite större. Om plasten har spruckits kan du använda superlim för att limma det innan du skruvar in skruvarna.
Ta fram svarta servo armen som följer med servon, och tryck den på servo motorn i valfri position. Skruv inte fast den.
Tryck FÖRSIKTIG OCH LÅNGSAM armen med-urs så långt servo motorn tillåter. Du kanske behöver göra det i flera steg.
Ta bort svarta servo armen igen.
Ta fram svarta servo armen och servo_arm.
Tryck i svarta servo armen hela vägen ner. Beroende på din utskrift kan du behöva fila bort litegrann för att få en tätt passning.

Svarta servo armen ska nästan komma ut på andra sidan.

Sidnotis: Du har kanske fått en svart arm som har en annorlunda form och inte passar så bra. Vi tittar på hur vi ska lösa det. Men för tillfället behöver du då bli lite kreativ och hitta på hur du sätter fast 3D printade armen på servon. Till exempel genom att fila ner om någonting är för stort, eller limma/skruva fast om någonting har för mycket plats.

Glid ihop gångjärnet på servo_arm och telefonklämman som på bilden. Se till att platsen för muttern i servo_arm sitter på vänster sidan och knob på telefonklämman pekar uppåt.
Sätt in M5 bulten igenom knob och gångjärnet, och skruv på en M5 mutter. Muttern ska falla på plats i servo_arm.
Så här ser det ut från denna sida.
Tryck på servo_armservo motorn i precis denna vinkel. Se till att svarta servo armen sitter kvar hela vägen in i servo_arm medans du gör det.
Skruv fast servo_armservo motorn med lilla M3 bulten som följer med servon.
Nu kan du vrida upp hela telefonklämman FORSIKTIG. Justera vinkeln på telefonklämmans gångjärn så att det ser ut på bilden (och skruv på igen med knob så att vinkeln hålls).
Led servo motorns sladd under servoholder.
Koppla in servomotorns sladd på servo right porten. Om du snurrar sladden två gånger innan du kopplar in den blir det lättare att gömma den under servo_holder. DUBBELKOLLA att bruna sladden går på minus, röda sladden går på plus och gula sladden går på signal.
DUBBELKOLLA att Gigglebot är avstängd (off).
Sätt in micro:bit i Gigglebot så att skärmen och A & B knapparna pekar bakåt.
Sätt in 3 stycken AA batterier. DUBBELKOLLA att dom sitter åt rätt håll.
Skruv öppen telefonklämman, sätt in smartphonen så att toppen pekar mot robotens höger sida, och skruv åt telefonklämman.

Nu har du satt ihop din Robbit!