4.1 Servo-fix

NOTERING: Det här avsnittet är bara nödvändigt om du har en Gigglebot version 0.1.2 eller tidigare. Om du har en Gigglebot 0.1.3 eller senare kan du hoppa vidare till nästa avsnitt.

Här är två bilder som visar hur du tar reda på vilken version av Gigglebot du har:

Gigglebot version 0.1.2. Denna version behöver servo-fixen.

Gigglebot version 0.1.3. Denna version (eller senare) behöver inte servo-fixen.

VIKTIGT: På en tidigare version av Gigglebot finns det ett problem som gör att den går sönder om man kopplar in en stark servo (som den vi använder till Robbit). På denna sida beskrivs ett sätt att komma runt problemet. Koppla inte in servot innan du följt dessa instruktioner.

Också viktigt: Det här kan gå fel och göra skada på din Gigglebot. Om du är osäker, fråga någon som är mer erfaren om hjälp. Du gör detta på egen risk. Det går att använda Robbit utan att göra detta, men då saknas funktionen att titta upp och ner.

Här följer instruktioner hur man kan fixa sin Gigglebot så att den klarar av den typen av servo som Robbit använder. Den här lösningen är ett förslag, det finns andra sätt.

Vad du behöver

Material

6 cm sladd

Stiftlist (behöver bara 3 pins) (Länk)

Liten bit krympslang (valfri)

Verktyg

  • Avbitare
  • Lödstation
  • Kabelskalare
  • Multimeter (valfri)

Gör så här

Klipp (eller bryt) av din stiftlist till en längd av 3 pins.

Då har man kvar det här.

Klipp din sladd till ungefär 6 cm längd.

Skala bort en liten del av plasten på båda sidorna av sladden.

Då blir det såhär.

Löd fast sladden på den mittersta pinnen av din stiftlist. Se till att löda på den korta sidan av pinnarna.

(Valfri, men rekommenderad steg för att undvika kortslutning) Dra på krympslang runt lödpunkten och värm upp.

Smält ner lite lödtenn på andra ändan av sladden. (Detta förenklar nästa steget)

Ta fram din Gigglebot, och plock ut alla batterier.

På din Gigglebot, klipp av den mittersta pinnen som sitter vid ”Servo right”. Denna är markerad med ”+”.

Då ser det ut såhär.

Stick ner sladden igenom hålet som på bilden.

Löd fast sladden på undersidan av on/off knappen, på den 2:a pinnen räknad från vänster när man håller Giggleboten upp-och-ner (se bild). Detta är pinnen som motsvarar On läget.
VIKTIGT: Akta så du inte råkar smälter plast delar på Giggleboten med din varma lödkolv. (Som däcket eller motorn)

På översidan av din Gigglebot, löd fast stiftlist-delen på pin ”signal” och ”-” av ”servo right”. Detta är dom två yttersta pinnarna.