Start

Robbit är en robot som gör det möjligt för exempelvis hemmasittande barn att vara delaktiga i skolan på distans. Den är lätt och billig att sätta ihop själv, och byggs på öppen mjuk- och hårdvara. Du styr den enkelt från en surfplatta eller dator.


Huvuddelarna i Robbit är en smartphone, micro:bit robot, och några 3D printade delar. Eleven surfar in på en webbsida för att koppla upp sig till appen som körs på robotens smartphone. Appen kommunicerar via bluetooth med micro:biten för att kunna titta och köra runt.